Je wilt je optimaal voorbereiden op het realiseren van je sportieve droom of een uitstekend wedstrijdseizoen. Je zoekt hiervoor een uitgekiende trainingsaanpak met persoonlijke begeleiding door een gecertificeerde coach. Zoek niet verder. Wij gaan je helpen.

Resultaat door een uitgekiende trainingsaanpak met persoonlijke begeleiding

“If you want to finish, you will need to start”

Om een goede keuze te kunnen maken welke trainingsaanpak het beste bij je past, hanteren wij een 3-stappen aanpak. Hierin staan kennis maken met jou, met waar je conditioneel staat en wat je trainingsvoorkeuren zijn centraal. Lees onderstaand meer over onze aanpak.

#1 Intakegesprek

In ons eerste gesprek staat kennis maken centraal. Wie zijn we? Waar staan we voor? Waar willen we heen? Kunnen we elkaar vinden in een gezamenlijke reis die leidt tot de finishlijn van jouw sportieve droom of misschien zelfs verder dan dat. Wat gloort er op de horizon, wat is jouw echte droom is?

Een tweede belangrijk onderdeel is te weten waar je staat. Wat is je achtergrond en ervaring? Wat wil je verbeteren om je sportieve droom waar te maken of je wedstrijdseizoen optimaal te laten verlopen? Wat is daarvoor nodig?

Beide onderdelen komen in een uitgebreid intakegesprek naar voren. Wij nemen er ruim de tijd voor, reken op 1,5 tot 2 uur. Voorafgaand aan je afspraak, ontvang je een digitaal intakeformulier. Het invullen hiervan kost circa 30 minuten, maar bied je de nodige inspiratie.

Het intakegesprek is in principe kosteloos. Het kan plaatsvinden in onze praktijkruimte of bij jou thuis. 

#2 PPTP Basis of Plus

Als fundament voor een uitgekiende trainingsaanpak zien wij het als een absolute voorwaarde om te weten waar je staat met je conditie en techniek. We kunnen gebruik maken van een recente inspanningstest en techniek(video)analyse. 

Als je deze niet hebt, dan gaan we deze gezamenlijk maken. Met het Personal Performance Test Protocol hebben we verschillende mogelijkheden om voor elk onderdeel zowel de inspanningstest als techniektest uit te voeren. Meer informatie over het Personal Performance Test Protocol vind je hier.

Als je (her)start als duursporter, adviseren wij om een Sportgeneeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Wij werken hiervoor samen met Sportgeneeskunde Rotterdam.

#3 Trainingsaanpak

Op basis van de informatie uit ons intakegesprek en de diverse testen, kunnen we een persoonlijke trainingsaanpak maken. Hierbij maken we een trainingsplan voor een bepaalde periode en spreken we af welke persoonlijke begeleiding je hierbij nodig hebt.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen een Persoonlijk trainingsplan te laten maken zonder persoonlijke begeleiding. Dat heeft niet onze voorkeur, maar we maken het wel mogelijk.

De kosten van persoonlijke coaching zijn afhankelijk van jouw sportieve ambities, de periode van de trainingsaanpak, je behoefte aan contact met je persoonlijke coach en de verschillende testen die nodig zijn.

Trainen met een coach

Wij zijn een groot voorstander van persoonlijke coaching. Een coach maakt een op jou toegesneden trainingsprogramma, geeft je gerichte feedback op je trainingsresultaten, kan techniektrainingen met je uitvoeren, geeft mentale begeleiding en zorgt ervoor dat je een stok achter de deur hebt. 

Voorbeeld Frank (29)

Frank wil in 2020 de 70.3 Vichy in Frankrijk doen. In de intake kwam het volgende naar voren: Hij heeft een hardloopachtergrond, o.a. halve en hele marathons. Zwemmen is zijn zwakste onderdeel. Bij zwemanalyse.nl volgde hij de beginnerscursus, maar hij vind dat nog meer verbetering mogelijk moet zijn. Fietsen doet Frank pas sinds kort. Frank heeft circa 8 tot 10 uur per week om te trainen.

Uit de PPTP Basis kwam naar voren dat de mobiliteit van de schouders beperkend waren voor het zwemmen. Daarnaast bleek dat de fietshouding en pedaaltechniek verder verbeterd kunnen worden. 

In het trainingsprogramma is naast het trainingsschema voor zwemmen, lopen en fietsen een mobiliteits- en krachtsoefeningen opgenomen. In de huidige BASE-fase van het trainingsprogramma gaat de aandacht vooral uit naar het verbeteren van mobiliteit en kracht. Daarnaast is sprake van relatief veel rustige duurtrainingen met laag intensieve intervals voor het zwemmen en fietsen. Bij het lopen is wat meer sprake van extensieve intervals.

Per week houden we de trainingsresultaten in de gaten en wordt via Google Docs het trainingsprogramma geupdate. Elke maand hebben we minimaal 1 techniektraining en bespreken we de trainingsresultaten over de afgelopen maand. 

Starten met Persoonlijke Coaching is makkelijk

Een kennismaking met je persoonlijke coach is snel gemaakt en kost je niets. Als je besluit om met Persoonlijke Coaching aan de slag te gaan, dan is de eerste stap een uitgebreide intake van jouw wensen en doelen. Afhankelijk de intake en de PPTP maken we dan een persoonlijk trainingsprogramma. De kosten van Persoonlijke Coaching zijn afhankelijk van jouw behoefte aan begeleiding en techniektrainingen.

Een aantal voorbeelden van een Persoonlijk TrainingsPlan (PTP):

Zonder begeleiding
PTP voor een volledig kwartaal € 99,- (éénmalig)

Maandelijkse begeleiding
PTP met face-to-face meeting (F2F) € 60,- per maand
PTP met F2F en 1 techniektraining € 90,- per maand
PTP met F2F en 2 techniektrainingen € 105,- per maand